Premii

În acord cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnică Timișoara, sesiunea iulie 2019, candidații la studiile universitare de licență ȋn UPT, care au obținut un punctaj de minim 60 pct la Concursul de Arhitectura ”Hans Fackelmann” - ediția I, 2019, pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere dedicat. Acest lucru este condiţionat de promovarea examenului de bacalaureat a participanţilor la Concurs.

Media finală de admitere se va calcula cu formula:

MedieFinaladeAdmitere = MedieConcursHF*0.8 + MedieBacalaureat*0.2