Premii

În acord cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara, sesiunea iulie 2021, candidații la studiile universitare de licență ȋn UPT, care au obținut locurile I, II și III la Concursul de Arhitectura ”Hans Fackelmann” - ediția III, 2020-2021 etapa finală, pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere dedicat. Acest lucru este condiţionat de promovarea examenului de bacalaureat a castigatorilor la Concurs, unde castigatorii Concursului sunt ocupantii locurilor I, II sau III:

Locul I - 91-100 pcte

Locul II - 81-90 pcte

Locul III - 71-80 pcte