Premii

În acord cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara, candidații la studiile universitare de licență ȋn UPT, care au obținut locurile I, II și III la Concursul de Arhitectura ”Hans Fackelmann” - ediția a VI-a, 2024 Etapa finală, pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere dedicat. Acest lucru este condiţionat de promovarea examenului de bacalaureat a castigatorilor la Concurs, unde castigatorii Concursului sunt ocupantii locurilor I, II sau III.


Câştigătorilor li se va transmite prin e-mail o diplomă pe care se va specifica numele şi prenumele titularului, locul obţinut în cadrul Concursului şi categoria (Arhitectura sau Mobilier şi amenajări interioare) pentru care participanţii au optat prin înscrierea, participarea la concurs şi au fost declaraţi câştigători. Diploma dobândită asigură câştigătorilor Concursului posibilitatea de înscriere la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism la o singură specializare: fie Arhitectură, fie Mobilier şi amenajări interioare, în funcţie de tipul de categorie menţionat pe diploma. Astfel, un câştigător la categoria Arhitectură îşi va putea valorifica premiul în momentul înscrierii la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism doar pentru specializarea Arhitectură, iar un câştigător la categoria Mobilier şi amenajări interioare îşi va putea utiliza premiul la înscriere exclusiv pentru specializarea Mobilier şi amenajări interioare din cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism.  

Câștigătorii editiei VI a concursului Hans Hackelmann sunt:

Locul I (91.00-100 puncte)

Categoria Arhitectura

Categoria Mobilier și amenajări interioare

--------------------------------------------

Locul II (81.00-90.99 puncte)

Categoria Arhitectura

Categoria Mobilier și amenajări interioare

--------------------------------------------

Locul III (71.00-80.99 puncte)

Categoria Arhitectura

Categoria Mobilier și amenajări interioare

--------------------------------------------