Premii

În acord cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara, sesiunea iulie 2023, candidații la studiile universitare de licență ȋn UPT, care au obținut locurile I, II și III la Concursul de Arhitectura ”Hans Fackelmann” - ediția a V-a, 2022-2023 Etapa finală, pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere dedicat. Acest lucru este condiţionat de promovarea examenului de bacalaureat a castigatorilor la Concurs, unde castigatorii Concursului sunt ocupantii locurilor I, II sau III.


Câştigătorilor li se va transmite prin e-mail o diplomă pe care se va specifica numele şi prenumele titularului, locul obţinut în cadrul Concursului şi categoria (Arhitectura sau Mobilier şi amenajări interioare) pentru care participanţii au optat prin înscrierea, participarea la concurs şi au fost declaraţi câştigători. Diploma dobândită asigură câştigătorilor Concursului posibilitatea de înscriere la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism la o singură specializare: fie Arhitectură, fie Mobilier şi amenajări interioare, în funcţie de tipul de categorie menţionat pe diploma. Astfel, un câştigător la categoria Arhitectură îşi va putea valorifica premiul în momentul înscrierii la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism doar pentru specializarea Arhitectură, iar un câştigător la categoria Mobilier şi amenajări interioare îşi va putea utiliza premiul la înscriere exclusiv pentru specializarea Mobilier şi amenajări interioare din cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism.  

5 mai 2023 - Lista câștigătorilor Concursului Hans Fackelmann ediția V 2022-2023:

Specializarea Arhitectură

Locul I

Cheptene Catalina - 93 puncte

Szoke Patrik - 91 puncte

Mărian Marin Constantin  - 91 puncte

Locul II

Toma Mihai - 89 puncte

Gyulai Lucas - 87 puncte

Oglice Melissa-Maria - 84 puncte

Micu Iris Miriam - 83 puncte

Barbos Dalia Cristina - 82 puncte

Gruia Maia Elena - 81 puncte

Cîta Patrik - 81 puncte


Locul III

Popescu Andreea Diana - 80 puncte

Alba Sarah Bianca - 80 puncte

Ciugudean Albert-Andrei - 79 puncte

Negomireanu Marta - 76 puncte

Gyurkovits Denisa-Selina - 75 puncte

Pleșcan Irina - 75 puncte

Gheorghiu Vlad-Laurențiu - 74 puncte

Ciotarla Ania Ioana - 74 puncte

Zaha Gurzău Cătălin Ștefan - 72 puncte

Munteanu Alexandra Elena - 72 puncte

Specializarea Mobilier și amenajări interioare

Locul I - 

Locul II - 

Locul III

Bredean Diana - 77 puncte

Dumitru-Popa Carina-Sorana - 74 puncte

5 mai 2023 - Rezultatele Concursului Hans Fackelmann editia V 2022-2023 pot fi consultate mai jos:

2023_05_05 Rezultate finale Concurs HF editia V 2022-2023.pdf