Premii

În acord cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara, sesiunea iulie 2020, candidații la studiile universitare de licență ȋn UPT, care au obținut locurile I, II si III la Concursul de Arhitectura ”Hans Fackelmann” - ediția II etapa finală, 2019-2020, pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere dedicat. Acest lucru este condiţionat de promovarea examenului de bacalaureat a participanţilor la Concurs, unde:

Locul I - 91-100pct

Locul II - 81-90pct

Locul III - 71-80pct

Editia II - Rezultate finale:

2020_06_06 Rezultate finale editia II.pdf