Juriu

Conf.dr.arh. Cristian BLIDARIU

Cristian Blidariu este prodecanul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, unde predă cursul de Teoria Arhitecturii și coordonează atelierul de proiectare al anului I. Între 2010 și 2016 a fost colaborator și editor la Arhitectura 1906, revista oficială a Uniunii Arhitecților din România, pentru care a coordonat mai multe numere speciale. A mai, a colaborat cu revista Igloo. Cateva din textele sale au fost menționate în cadrul bienalei Beta în cadrul secțiunii de text de arhitectură. În 2017 a fost unul dintre curatorii FAUT la festivalul Vienna Design Week. Ca practician a participat, printre altele, la proiectul de reabilitare a bastionului Theresia, un subiect tratat ulterior în teza de doctorat Arta în orașul postmodern, regenerarea urbană și spațiul virtual, susținut în cadrul școlii doctorale a Facultății de Arte și Design la Timișoara.

Conf.dr.arh. Cătălina BOCAN

Cătălina Bocan este arhitectă, absolvind studiile de licență, masterat și doctorat în cadrul Universității Politehnica Timișoara. În 2001 și-a început cariera didactică în paralel cu cea profesională, ambele direcții evoluând continuu, simultan. În momentul de față este cadru didactic titular, director al departamentului de Arhitectură din F.A.U.T. și arhitect asociat în biroul de proiectare Atelier CAAD S.R.L., activând în domeniul arhitecturii și urbanismului. Fotografia, călătoriile și sportul sunt câteva din activitățile care îi ocupă timpul liber.

Ș.l. dr.art.pl. Vlad ARDELEANU

Născut la Timișoara, absolvent al Universității de Arte și Design din Cluj, secția pictură. Doctor al Facultății de Arte Plastice și Design din Timișoara, cu o teză despre arta comunistă. Șef de lucrări la FAUT, titular al disciplinelor de Reprezentări Grafice și Studiul Formei, cât și al cursurilor de Istoria Artei, Design Grafic și Arte Vizuale, toate la ciclul de Licență Arhitectură.

Membru fondator al studioului de web design Raise Media, cu care a obținut premii internaționale, nominalizări la festivaluri și concursuri. Aceluiași studio i s-au dedicat mențiuni și articole în reviste sau cărți publicate la edituri internaționale. Preocupări în domeniul istoriei artei moderne și contemporane, designului grafic și al picturii.

Ș.l.dr.arh. Marius GĂMAN

Marius Găman a absolvit Facultatea de Arhitectură, Universitatea Politehnica Timișoara, promoția 2009, și a obținut diploma de masterat în Urbanism și amenajarea teritoriului (2010) și doctorat în dezvoltare urbană sustenabilă (2015). Este lector în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, unde predă planificare urbană și activeaza în cadrul atelierului de proiectare de la anul I. Din 2006 face parte din Centrul de Cercetare în Urbanism și Arhitectură al FAUT, realizând proiecte de cercetare la scară mare, concursuri naționale și internaționale.

Ș.l.dr.arh. Camil MILINCU

Camil Milincu este de profesie arhitect, absolvent al Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara unde în prezent are gradul didactic de lector universitar cu activitate didactică la discipline de la ambele specializări (Arhitectură, Mobilier şi amenajări de interior). Proiectare de arhitectură, cercetare şi manufactura de piese de mobilier reprezintă suită de activităţi pe care le întreprinde în mod curent. Interesul manifestat pentru domeniul arhitecturii de interior s-a concretizat de-a lungul timpului atât prin teza de doctorat intitulată “Mobilierul în a patra revoluţie industrială” cât şi prin manufactura unor piese de mobilier.