Etapa de calificare

29.03.2022 - Rezultatele Etapei de calificare se regasesc in tabelul de mai jos. Toti participantii cu statutul "Admis" vor primi in zilele urmatoare via e-mail informatii referitoare la desfasurarea Etapei finale.

Etapa de calificare editia IV 2021-2022- Rezultate.pdf

21.03.2022 - Situatia transmiterii portofoliilor poate fi consultata in tabelul de mai jos:

Etapa de calificare editia IV 2021-2022- Situatie predare portofolii.pdf

Piese desenate

  • 10 planșe format A3 (297x420mm) redactate pe o singură parte, cu continutul organizat în perechi de lucrări și care vor conţine piese grafice ilustrate bidimensional/ tridimensional redactate conform specificațiilor din Regulament. Pe fiecare planşă A3 se va înscrie cu pixul/ stiloul (exclus creion sau aplicare digitala) codul de identificare conform șablonului (template) și perechea de termeni aferentă planșei (emoție + activitate). Paginarea se va realiza fie în format peisaj (landscape), fie portret, însă ea va fi aceeaşi pentru întreg conţinutul mapei.

Descarcă Șablon Parte desenată

Piese scrise

  • Se va redacta 1 foaie format A4 (210x297mm) cu un text de aproximativ 400-500 cuvinte, organizat în 5 paragrafe, unde fiecare paragraf argumentează sau explicitează fiecare din cele 5 propuneri din portofoliul desenat. Nu se vor modifica paginarea, header-ul, footer-ul, titlul, dimensiunea sau fontul textului. Nu se vor insera imagini.


Descarcă Șablon Piesă scrisă


  • Se va completa Declaratia de autenticitate care apoi se va semna olograf (“de mana”) si se va scana/ fotografia.


Descarca Declarație de autenticitate

Transmiterea lucrarilor

Piesele scrise şi desenate se vor arhiva şi trimite on-line folosind o platformă de transfer (de exemplu wetransfer.com) la adresa concurs.hf@gmail.com. Conţinutul arhivei nu va depăşi 20Mb. Piesele desenate se vor fotografia sau scana şi se vor salva în format *.jpg sau *.pdf (scanare la rezoluţie min 150 dpi), iar piesa scrisă se va salva în format *.pdf. Nu se vor utiliza aplicatii mobile pentru scanarea lucrarilor, iar in cazul fotografierii se va consulta ghidul de fotografiere. Fişierele pieselor desenate se vor denumi în ordinea stabilită L01.jpg, L02.jpg, L03.jpg...L10.jpg, fisierul cu textul argumentativ se va numi Arhitectura emotiilor.pdf, iar fisierul cu Declaratia de autenticitate se va numi Declaratie.pdf/jpg. Arhiva va purta denumirea codului de identificare alocat (ex. ARHxxx.rar sau MAIxxx.rar).

Ghid de fotografiere corecta a unei planse

Termen de predare

Termenul limită de trimitere on-line a materialului aferent etapei de calificare este 19 martie 2022, la ora 23:59. Nu se admit întârzieri, participanții asumându-și responsabilitatea pentru transmiterea în timp util a arhivei.

Evaluare/ Calificare

Evaluarea etapei intermediare se realizeaza pe baza calificativelor Admis - Respins.

Se vor califica in etapa finală a concursului doar candidatii care au fost declarati admisi.

În cazul în care se constată fraudă în conţinutul portofoliului, candidatul este exclus din concurs.

Criterii de apreciere

  • coerenta conţinutului mapei;

  • expresivitatea grafică;

  • corectitudinea reprezentărilor spaţiale;

  • capacitatea de argumentare prin text a tematicii alese.