Etapa de calificare

Etapa de calificare constă în elaborarea unei mape de prezentare alcătuite din piese desenate şi scrise raportate la o tematică aleasă de către candidat pe subiectul “Arhitectura prin ochii mei”. Tematica va fi definită de către candidat printr-un cuvânt cheie (contrast, întuneric, lumină, vechi, nou, natural, artificial, etc) care se va exprima prin piesele scrise şi desenate a mapei.

Piese desenate (90pct)

10 planșe format A3 (297x420mm) redactate pe o singură parte care vor conţine elemente de arhitectură existenţa şi imaginata (clădiri, locuri, ansambluri, spaţii interioare/ exterioare etc.) ilustrate bidimensional/ tridimensional (perspective libere, vederi, secţiuni etc.).

Tehnica de reprezentare rămâne la latitudinea participantului (creion, carioci, cărbune, peniţa, monocrom sau/şi color, aquarela etc.). Tehnicile de reprezentare digitală nu sunt acceptate. Pe fiecare planşă A3 se va înscrie codul de înregistrare conform template. Descarcă Template Parte desenată

Paginarea se va realiza fie în format landscape fie portrait, însă ea va fi aceeaşi pentru întreg conţinutul mapei.

Piesa scrisă (10pct)

1 foaie format A4 (210x297mm) cu text narativ care explică în 400-500 cuvinte tematica aleasă a mapei. Participanții vor argumenta alegerea tematicii studiate, relevanța ei în domeniul arhitecturii şi modul prin care au surprins elementele ei în piesele desenate elaborate. Descarcă Template Piesă scrisă


Piesele scrise şi desenate se vor arhivă şi trimite on-line folosind o platformă de transfer (de exemplu wetransfer.com) la adresa concurs.hf@gmail.com. Conţinutul arhivei nu va depăşi 20Mb. Piesele desenate se vor scana şi se vor salva în format *.jpg sau *.pdf la rezoluţie 150dpi, iar piesa scrisă se va salva în format *.pdf. Fişierele pieselor desenate se vor denumi în ordinea stabilită de către candidat 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg...10.jpg, iar piesa desenată se va denumi cu cuvântul cheie ales (de ex. contrast.jpg). Arhiva va purta denumirea codului de înregistrare alocat.

Criterii de apreciere

  • coerenta conţinutului mapei;
  • expresivitatea grafică;
  • corectitudinea reprezentărilor spaţiale;
  • capacitatea de argumentare prin text a tematicii alese.

Termen de predare

Termenul limită de trimitere on-line a materialului aferent etapei de calificare este data de 9.03.2019, la ora 23:59.

Calificare

Pentru a accede în etapa finală a concursului, punctajul minim obţinut la etapa de calificare va fi de 60pct dintr-un total de 100pct.